sobota, 21 kwietnia 2018, 15:24

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju" w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Kierownictwo:

Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Piotr Otawski - Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Tomasz Kielar - Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:

-Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przyjmuje we wtorki w godzinach 16.00-17.00
-Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00-17.00
-wyznaczony na stanowisku do spraw skarg i wniosków oraz obsługi prawnej pracownik Biura Prawnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyjmuje we wtorki i środy w godzinach 10.00-12.00

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel: 22 57-92-900, fax: 22 57-92-127
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.gdos.gov.pl
Godziny urzędowania - poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

NBP O/O Warszawa
30 1010 1010 0060 1522 3100 0000

NIP 7010151052
REGON 141628410