środa, 25 kwietnia 2018, 01:05

Zamówienie publiczne: 8/GDOŚ/2012 na zakup materiałów szkoleniowych na II edycję Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju realizowanej w ramach projektu POIŚ.05.04.00-00-267/09 „Złap równowagę, odkryj Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
piątek, 16 marca 2012 14:52

Zamówienie publiczne: 8/GDOŚ/2012 na zakup materiałów szkoleniowych na II edycję Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju realizowanej w ramach projektu POIŚ.05.04.00-00-267/09 „Złap równowagę, odkryj Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - projekt umowy

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - art. 22

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - art. 24

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - wykaz usług

9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - podwykonawstwo

10. Załącznik Nr 8 do SIWZ - art. 26 2 b

11. Załącznik Nr 9 do SIWZ - kalkulacja ceny ofertowej

12. Unieważnienie postępowania

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:30