poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:40

Zamówienie publiczne: 3/GDOŚ/2012 na Przeprowadzenie badania świadomości i potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i Sieci Natura 2000, w szczególności działalności prowadzonej na obszarach chronionych oraz poziomu ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 30 marca 2012 08:56

Przeprowadzenie badania świadomości i potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i Sieci Natura 2000, w szczególności działalności prowadzonej na obszarach chronionych oraz poziomu wiedzy i usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w ww. zakresie. Badanie prowadzone w ramach  projektu indywidualnego POIiŚ.05.04.00-00.266/09 „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Modyfikacja SIWZ

7. Modyfikacja Załączników do SIWZ

8. Wyjaśnienia oraz zmiana terminu składania ofert

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:31