środa, 25 kwietnia 2018, 01:06

Zamówienie publiczne nr: 14/GDOŚ/2012 na Organizacje i przeprowadzenie spotkań eksperckich oraz spotkania ogólnopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu indywidualnego POIŚ.05.04.00-00-187/09 ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 13:05

Zamówienie publiczne nr: 14/GDOŚ/2012 na Organizacje i przeprowadzenie spotkań eksperckich oraz spotkania ogólnopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu indywidualnego POIŚ.05.04.00-00-187/09 „Sieć Natura 2000-drogą do rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Wyjaśnienia treści SIWZ

5. Wyjaśnienia treści SIWZ 2

6. Wybór najkorzystniejszej oferty

7. Zakończenie postępowania

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:32