wtorek, 24 kwietnia 2018, 17:58

Zamówienie publiczne nr 17/GDOŚ/2012 na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz transportowej dla uczestników warsztatów grupy roboczej ds. opracowania Priorytetowych ram Działań w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej Natura... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
poniedziałek, 07 maja 2012 11:14

Zamówienie publiczne nr 17/GDOŚ/2012 na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz transportowej dla uczestników warsztatów grupy roboczej ds. opracowania Priorytetowych ram Działań w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na lata 2014-2020:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:32