wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:26

Zamówienie publiczne nr 20/GDOŚ/2012 pt. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex post projektu POIS.05.04.00-00-267/09 „Złap Równowagę, Odkryj Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
czwartek, 31 maja 2012 15:58

Zamówienie publiczne nr 20/GDOŚ/2012 pt. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex post projektu POIS.05.04.00-00-267/09 „Złap Równowagę, Odkryj Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. załączniki do SIWZ

4. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

5. Załącznik Nr 1 do SIWZ - projekt umowy, modyfikacja 06.06.2012

6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, modyfikacja 06.06.2012

7. wybór najkorzystniejszej oferty

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 12:33