poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:53

Zamówienie publiczne:30/GDOŚ/2012 pt. Skład, przygotowanie do druku i druk informatora dla przedsiębiorcy na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w ramach projektu POIS.05.04.00-00-00-266/09 „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 29 czerwca 2012 15:34

Zamówienie publiczne:30/GDOŚ/2012 pt. Skład, przygotowanie do druku i druk informatora dla przedsiębiorcy na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w ramach projektu POIS.05.04.00-00-00-266/09 „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Wyjaśnienia treści SIWZ

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Wyjaśnienia treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

7. Wyjaśnienia treści SIWZ

8. wersja edytowalna oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:09