wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:06

Zamówienie publiczne 32/GDOŚ/2012 pt. Stworzenie Platformy Dialogu i dedykowanego szkolenia e-learningowego na temat sieci Natura 2000 oraz administrowanie Platformą Dialogu w czasie realizacji projektu indywidualnego POiŚ.05.04.00-00-266/09 pn. ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 29 czerwca 2012 15:40

Zamówienie publiczne 32/GDOŚ/2012 pt. Stworzenie Platformy Dialogu i dedykowanego szkolenia e-learningowego na temat sieci Natura 2000 oraz administrowanie Platformą Dialogu w czasie realizacji projektu indywidualnego POiŚ.05.04.00-00-266/09 pn. „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja SIWZ

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą - wersja edytowalna

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:09