wtorek, 24 kwietnia 2018, 17:55

Zamówienie publiczne nr. 37/GDOŚ/2012 na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
poniedziałek, 23 lipca 2012 15:07

Zamówienie publiczne nr. 37/GDOŚ/2012 na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Wyjaśnienia treści SIWZ

4. Wyjaśnienia treści ZIWZ - 2

5. Wyjaśnienia treści SIWZ

6. Ogłoszenie o zmianie zamówienia

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Informacja o wyborze kolejnej oferty spośród pozostałych w części 1 na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

9. Ogłoszenie o zamówieniu

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:11