wtorek, 24 kwietnia 2018, 02:30

Zamówienie publiczne 39/GDOŚ/2012 pt. Organizacja i przeprowadzenie spotkań eksperckich oraz spotkania ogólnopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu indywidualnego POIŚ.05.04.00-00-187/09 ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
wtorek, 31 lipca 2012 15:48

Zamówienie publiczne 39/GDOŚ/2012 pt. Organizacja i przeprowadzenie spotkań eksperckich oraz spotkania ogólnopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu indywidualnego POIŚ.05.04.00-00-187/09 „Sieć Natura 2000-drogą do rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Wyjaśnienia treści SIWZ

5. Unieważnienie postępowania

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:11