poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:53

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 40/GDOŚ/2012 - Przygotowanie opracowania oceny skutków zmiany założeń do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanego dalej: „KPOŚK”) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkó
Zamówienie publiczne nr 40/GDOŚ/2012 - Przygotowanie opracowania oceny skutków zmiany założeń do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanego dalej: „KPOŚK”) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkó Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
wtorek, 04 września 2012 11:18

Przygotowanie opracowania oceny skutków zmiany założeń do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanego dalej: „KPOŚK”) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), zwanej dalej: „dyrektywą” przy zastosowaniu jej art. 4 oraz 5 ust. 2. (nr postępowania 40/GDOŚ/2012).

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:12