wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:21

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 47/GDOŚ/2012 na wykonanie opinii prawnej w postaci dwóch ekspertyz z podziałem na dwie części na potrzeby projektu "Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi ...
Zamówienie publiczne nr 47/GDOŚ/2012 na wykonanie opinii prawnej w postaci dwóch ekspertyz z podziałem na dwie części na potrzeby projektu "Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 20 września 2012 12:01

Zamówienie publiczne nr 47/GDOŚ/2012 na wykonanie opinii prawnej w postaci dwóch ekspertyz z podziałem na dwie części na potrzeby projektu "Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jako koordynatora działań sieci.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części nr 1 i Części nr 2

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części nr 1 i Części nr 2

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:13