poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:39

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne nr 49/GDOŚ/2012 pn. Publikacje w prasie w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” POIiŚ.05.04.00-00.187/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu ...
Zamówienie publiczne nr 49/GDOŚ/2012 pn. Publikacje w prasie w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju” POIiŚ.05.04.00-00.187/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 28 września 2012 15:56
Zamówienie publiczne nr 49/GDOŚ/2012 pn. Publikacje w prasie w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju”  POIiŚ.05.04.00-00.187/09 współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. Wyjaśnienia treści SIWZ
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia str. 6 i 7.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 
Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:14