poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 06:00

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne 56/GDOŚ/2012 wykonanie projektu, łamanie, skład, druk oraz dostawa materiałów na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski.
Zamówienie publiczne 56/GDOŚ/2012 wykonanie projektu, łamanie, skład, druk oraz dostawa materiałów na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
wtorek, 16 października 2012 15:49

Zamówienie publiczne 56/GDOŚ/2012 wykonanie projektu, łamanie, skład, druk oraz dostawa materiałów na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Wyjaśnienia treści SIWZ,

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:15