wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:14

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne 54/GDOŚ/2012 na dostawę materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na 3 części.
Zamówienie publiczne 54/GDOŚ/2012 na dostawę materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na 3 części. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 18 października 2012 15:01

Zamówienie publiczne 54/GDOŚ/2012 na dostawę materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na 3 części.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,
2. SIWZ,

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ,

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla Części nr 1, 2 i 3.

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:16