poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:43

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - archiwum Zamówienie publiczne 58/GDOŚ/2012 pt. Rozbudowa istniejącej u Zamawiającego infrastruktury informatycznej, zbudowanej w oparciu o rozwiązanie IBM BladeCenter H Chassis, dostawa jednego serwera IBM BladeCenter HS23 w ramach projektu indywidualnego ...
Zamówienie publiczne 58/GDOŚ/2012 pt. Rozbudowa istniejącej u Zamawiającego infrastruktury informatycznej, zbudowanej w oparciu o rozwiązanie IBM BladeCenter H Chassis, dostawa jednego serwera IBM BladeCenter HS23 w ramach projektu indywidualnego ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 25 października 2012 15:08

Zamówienie publiczne 58/GDOŚ/2012 pt. Rozbudowa istniejącej u Zamawiającego infrastruktury informatycznej, zbudowanej w oparciu o rozwiązanie IBM BladeCenter H Chassis, dostawa jednego serwera IBM BladeCenter HS23 w ramach  projektu indywidualnego POIiŚ.05.04.00-00.266/09 „Natura i Gospodarka - podstawy dialogu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Załączniki do SIWZ,

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2013 13:16