środa, 25 kwietnia 2018, 00:53

Obwieszczenia i zawiadomienia Zawiadomienie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.02.2012 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ...
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.02.2012 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
środa, 21 listopada 2012 16:34

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.02.2012 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie”, wydaniem :
1) decyzji z dnia 20.11.2012 r., znak: DOOŚ-oa.4233.19.2012.mc.9, uchylającej w całości decyzję i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia,
2) decyzji z dnia 20.11.2012 r., znak: DOOŚ-oa.4233.19.2012.mc.10, umarzającej postępowanie odwoławcze wobec skarżących, którzy nie są jego stronami.

Poprawiony: środa, 21 listopada 2012 16:35