wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:20

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne nr 2/GDOŚ/2013 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania pt. „Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko - problemy ogólne, w tym dotyczące ...
Zamówienie publiczne nr 2/GDOŚ/2013 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania pt. „Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko - problemy ogólne, w tym dotyczące ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 18 stycznia 2013 16:25

Zamówienie publiczne nr 2/GDOŚ/2013 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania pt. „Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko - problemy ogólne, w tym dotyczące doświadczeń związanych z projektami przewidzianymi do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej” dla Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach Sieci ,,Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach projektu „Kontynuacja i wzmocnienie efektów działań sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ + załaczniki,

3. Załączniki nr 6 do SIWZ - wzór umowy,

4. Wyjaśnienia treści SIWZ 1,

5. Sprostowanie treści SIWZ,

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: poniedziałek, 18 lutego 2013 16:45