poniedziałek, 19 lutego 2018, 21:54

Rozpoznania cenowe Rozpoznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy, mającej na celu analizę Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014), w zakresie dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz rozszerzenie i uszczegółowienie/uzupełnienie zapisów w/w dokumentu w...
Rozpoznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy, mającej na celu analizę Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014), w zakresie dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz rozszerzenie i uszczegółowienie/uzupełnienie zapisów w/w dokumentu w... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
czwartek, 28 lutego 2013 10:42

Rozpoznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy, mającej na celu analizę Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014), w zakresie dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów oraz rozszerzenie i uszczegółowienie/uzupełnienie zapisów w/w dokumentu w oparciu o przeprowadzoną analizę

Poprawiony: czwartek, 28 lutego 2013 10:53