poniedziałek, 19 lutego 2018, 21:54

Rozpoznania cenowe Rozpoznanie cenowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie prezentacji na temat „Praktyczne sposoby wykonywania ocen wpływu farm wiatrowych na klimat akustyczny” z uwzględnieniem problemów związanych z praktyczną stroną merytorycznie poprawnie wykonanej...
Rozpoznanie cenowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie prezentacji na temat „Praktyczne sposoby wykonywania ocen wpływu farm wiatrowych na klimat akustyczny” z uwzględnieniem problemów związanych z praktyczną stroną merytorycznie poprawnie wykonanej... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
środa, 17 kwietnia 2013 15:39

Rozpoznanie cenowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie prezentacji na temat „Praktyczne sposoby wykonywania ocen wpływu farm wiatrowych na klimat akustyczny” z uwzględnieniem problemów związanych z praktyczną stroną merytorycznie poprawnie wykonanej oceny wpływu farmy wiatrowej na środowisko, oraz udział w dyskusji jako eksperta w trakcie spotkania Grupy Roboczej ds. Hałasowej  funkcjonującej w ramach sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju", które odbędzie się w dniu 9 maja br.

Rozpoznanie cenowe

Projekt agendy