sobota, 21 kwietnia 2018, 15:31

Obwieszczenia i zawiadomienia Zawiadomienie GDOŚ z dnia 17.04.2013 r., o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2013 umarzającej postępowanie administracyjne ws. odwołania A. Wiszowatego, od decyzji RDOŚ w Białymstoku z dnia 10.12.2012 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla...
Zawiadomienie GDOŚ z dnia 17.04.2013 r., o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2013 umarzającej postępowanie administracyjne ws. odwołania A. Wiszowatego, od decyzji RDOŚ w Białymstoku z dnia 10.12.2012 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
czwartek, 18 kwietnia 2013 10:26

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 17.04.2013 r., o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2013 umarzającej postępowanie administracyjne ws. odwołania A. Wiszowatego, od decyzji RDOŚ w Białymstoku z dnia 10.12.2012 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku km 614+850 – 639+365 w zakresie:
•    projektowanych rozwiązań zamiennych dla dróg DZ-1L, DZ-1La, DZ-6L, DZ-8L, DZ-14Pc;
•    drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w Żółtkach ;
•    budowy zatoki awaryjnego postoju w Łyskach;
•    związanej z tymi przedsięwzięciami drogowymi konieczności budowy wałów ziemnych i ekranów”