środa, 25 kwietnia 2018, 01:00

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne nr 15/GDOŚ/2013 pt. Przeprowadzenie badania świadomości i potrzeb przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i sieci Natura 2000, w szczególności działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach chronionych oraz poziomu...
Zamówienie publiczne nr 15/GDOŚ/2013 pt. Przeprowadzenie badania świadomości i potrzeb przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i sieci Natura 2000, w szczególności działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach chronionych oraz poziomu... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
środa, 15 maja 2013 15:34

Zamówienie publiczne nr 15/GDOŚ/2013 pt. Przeprowadzenie badania świadomości i potrzeb przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i sieci Natura 2000, w szczególności działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach chronionych oraz poziomu wiedzy i usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w ww. zakresie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Złącznik Nr 1 do SIWZ,

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ,

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ,

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ,

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ,

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ,

9. Załącznik Nr 7 do SIWZ,

10. Załącznik Nr 8 do SIWZ,

11. Załącznik Nr 9 do SIWZ,

12. Załącznik Nr 10 do SIWZ,

13. Załącznik Nr 11 do SIWZ,

14. Wybór najkorzystniejszej oferty,

15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: piątek, 26 lipca 2013 12:47