poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:49

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
piątek, 24 kwietnia 2009 11:55

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54. 00-922 Warszawa, tel./fax (0-22)
579-21-12, www.gdos.gov.pl., zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na
inwentaryzację ornitologiczna proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie.

 

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedź na pytania do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ

Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: piątek, 24 września 2010 08:44