środa, 25 kwietnia 2018, 00:45

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 29 marca 2013 r., znak: WOOŚ-II.4202.3.2011.JS, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
poniedziałek, 24 czerwca 2013 12:45

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 29 marca 2013 r., znak: WOOŚ-II.4202.3.2011.JS, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pniewy – Nowy Tomyśl oraz skablowaniu istniejącej linii napowietrznej 15 kV na odcinku ok. 3,1 km obejmujący obszar Natura 2000 w gminie Lwówek” .

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2013 12:50