poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:47

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 24/GDOŚ/2013 Usługa polegająca na przygotowaniu opracowania pt. „Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki
Zamówienie publiczne 24/GDOŚ/2013 Usługa polegająca na przygotowaniu opracowania pt. „Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksander Tomczak   
piątek, 28 czerwca 2013 15:43

Zamówienie publiczne 24/GDOŚ/2013 Usługa polegająca na przygotowaniu opracowania pt. „Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki".

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: środa, 07 sierpnia 2013 11:43