poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:59

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 28/GDOŚ/2013 na przygotowanie II etapu ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP, wizytację 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20...
Zamówienie publiczne 28/GDOŚ/2013 na przygotowanie II etapu ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP, wizytację 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
środa, 10 lipca 2013 12:40

Zamówienie publiczne 28/GDOŚ/2013 na przygotowanie II etapu ekspertyzy, mającej na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP, wizytację 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20 instalacji MBP, w których - w ramach kolejnego III etapu ekspertyzy - zostaną przeprowadzone badania odpadów.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane),
2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane),
3. SIWZ,
4. Załączniki do SIWZ,

5. wyjaśnienia treści SIWZ nr 1,
6. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: środa, 25 września 2013 16:07