środa, 25 kwietnia 2018, 01:06

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne nr 35/GDOŚ/2013 - Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego...
Zamówienie publiczne nr 35/GDOŚ/2013 - Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 26 lipca 2013 12:52

Zamówienie publiczne nr 35/GDOŚ/2013  - Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Ogłoszenie opublikowane,

3. SIWZ,

4. Załączniki do SIWZ 1,

5. Załączniki do SIWZ 2,

6. Załączniki do SIWZ 3,

7. Wyjaśnienia treści SIWZ,

8. Wyjaśnienia treści SIWZ,

9. Wybór najkorzystniejszej oferty w części II i III,

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I.

11. Unieważnienie postępowania w części drugiej,

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Części I i Części III - wysłane do publikacji.

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Części I i Części III - opublikowane.

Poprawiony: czwartek, 28 listopada 2013 14:46