wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:16

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 18/GDOŚ/2013 na przygotowanie dwóch ekspertyz z podziałem na dwie części.
Zamówienie publiczne 18/GDOŚ/2013 na przygotowanie dwóch ekspertyz z podziałem na dwie części. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 08 sierpnia 2013 11:44

Zamówienie publiczne 18/GDOŚ/2013 na przygotowanie dwóch ekspertyz z podziałem na dwie części.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Załączniki do SIWZ,

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: środa, 25 września 2013 16:03