poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:56

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 43/GDOŚ/2013 na zapewnienie asysty technicznej platformy informacyjno-komunikacyjnej w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.
Zamówienie publiczne 43/GDOŚ/2013 na zapewnienie asysty technicznej platformy informacyjno-komunikacyjnej w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 29 sierpnia 2013 14:24

Zamówienie publiczne 43/GDOŚ/2013 na zapewnienie asysty technicznej platformy informacyjno-komunikacyjnej w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.,

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: środa, 23 października 2013 15:01