poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:55

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 40/GDOŚ/2013 "Organizacja II ogólnopolskiego spotkania z Liderami Partnerstw Naturowych w podziale na dwie części w ramach realizacji projektu pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04.00-00-266/09 ...
Zamówienie publiczne 40/GDOŚ/2013 "Organizacja II ogólnopolskiego spotkania z Liderami Partnerstw Naturowych w podziale na dwie części w ramach realizacji projektu pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04.00-00-266/09 ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 29 sierpnia 2013 15:11

Zamówienie publiczne 40/GDOŚ/2013 "Organizacja II ogólnopolskiego spotkania z Liderami Partnerstw Naturowych w podziale na dwie części w ramach realizacji projektu pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04.00-00-266/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Załączniki do SIWZ,

4. Unieważnienie postępowania.

Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2013 15:36