poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:56

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne nr. 46/GDOŚ/2013 Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Zamówienie publiczne nr. 46/GDOŚ/2013 Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
piątek, 18 października 2013 13:32

Zamówienie publiczne nr. 46/GDOŚ/2013 Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3. Ząłaczniki do SIWZ,

4. Informacja o modyfikacji treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert,

5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - po ZMIANIE,

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: czwartek, 28 listopada 2013 17:03