poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:52

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 50/GDOŚ/2013 pt. Organizacja II ogólnopolskiego spotkania z Liderami Partnerstw Naturowych w Szczecinie w dniach 24-26 listopada 2013 r. w podziale na dwie części w ramach realizacji projektu pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy ...
Zamówienie publiczne 50/GDOŚ/2013 pt. Organizacja II ogólnopolskiego spotkania z Liderami Partnerstw Naturowych w Szczecinie w dniach 24-26 listopada 2013 r. w podziale na dwie części w ramach realizacji projektu pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy ... Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
wtorek, 29 października 2013 17:13

Zamówienie publiczne 50/GDOŚ/2013 pt. Organizacja II ogólnopolskiego spotkania z Liderami Partnerstw Naturowych w Szczecinie w dniach 24-26 listopada 2013 r. w podziale na dwie części w ramach realizacji projektu pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04.00-00-266/09 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Załączniki do SIWZ,

4. Wyjaśnienia treści SIWZ 1.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2013 16:19