wtorek, 24 kwietnia 2018, 18:22

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 52/GDOŚ/2013 na Dostawę materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na trzy części.
Zamówienie publiczne 52/GDOŚ/2013 na Dostawę materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na trzy części. Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Dworak   
czwartek, 07 listopada 2013 17:02

Zamówienie publiczne 52/GDOŚ/2013 na Dostawę materiałów promocyjnych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z podziałem na trzy części.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

4. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla Części 1 i Części 2,

5. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla Części nr 3.

Poprawiony: piątek, 13 grudnia 2013 12:59