sobota, 21 kwietnia 2018, 15:14

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 56/GDOŚ/2013 na wykonanie wraz z dostawą kalendarzy oraz folderów i broszur w projekcie LIFE10 INF PL 677 pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego (...)
Zamówienie publiczne 56/GDOŚ/2013 na wykonanie wraz z dostawą kalendarzy oraz folderów i broszur w projekcie LIFE10 INF PL 677 pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
poniedziałek, 03 lutego 2014 11:34

Zamówienie publiczne 56/GDOŚ/2013 na wykonanie wraz z dostawą kalendarzy oraz folderów i broszur w projekcie LIFE10 INF PL 677 pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane)

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

4. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1. Modyfikacji treści SIWZ nr 1

5. Zmodyfikowane załączniki nr 1, nr 2 i nr 8 do SIWZ

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)

8. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Poprawiony: środa, 09 kwietnia 2014 13:19