sobota, 21 kwietnia 2018, 15:20

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 6/GDOŚ/2014 na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z podziałem na 2 części
Zamówienie publiczne 6/GDOŚ/2014 na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z podziałem na 2 części Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
poniedziałek, 10 lutego 2014 11:01

Zamówienie publiczne 6/GDOŚ/2014 na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z podziałem na 2 części.

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Załącznik nr 8,

4. Załącznik nr 9,

5. Załącznik nr 10.

6. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
- Inwentaryzacja ornitologiczna Puszcza Piska PLB290008 - FPP 2012

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: czwartek, 08 maja 2014 12:34