sobota, 21 kwietnia 2018, 15:12

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 7/GDOŚ/2014 na wykonanie projektów graficznych i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu POPT.03.01.00-00-375/13-00 "Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi (...)
Zamówienie publiczne 7/GDOŚ/2014 na wykonanie projektów graficznych i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu POPT.03.01.00-00-375/13-00 "Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
środa, 19 lutego 2014 11:23

Zamówienie publiczne 7/GDOŚ/2014 na wykonanie projektów graficznych i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu POPT.03.01.00-00-375/13-00 "Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w 2014 r." ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013, w ramach Priorytetu III - Wsparcie realizacji funduszy strukturalnych: Działanie 3.1 - Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizacje NSRO

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ z załącznikami.

3. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Informacja o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

Poprawiony: środa, 02 kwietnia 2014 09:55