sobota, 21 kwietnia 2018, 15:14

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 8/GDOŚ/2014 na świadczenie, w podziale na cztery części, usług w zakresie organizacji i obsługi konferencji i warsztatów z Ramowej Dyrektywy Wodnej RDW 2000/60/WE w ramach projektu "Wsparcie na działania sieci (...)
Zamówienie publiczne 8/GDOŚ/2014 na świadczenie, w podziale na cztery części, usług w zakresie organizacji i obsługi konferencji i warsztatów z Ramowej Dyrektywy Wodnej RDW 2000/60/WE w ramach projektu "Wsparcie na działania sieci (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
środa, 19 lutego 2014 17:19

Zamówienie publiczne 8/GDOŚ/2014 na świadczenie, w podziale na cztery części, usług w zakresie organizacji i obsługi konferencji i warsztatów z Ramowej Dyrektywy Wodnej RDW 2000/60/WE w ramach projektu "Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w 2014 r." ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013, w ramach Priorytetu III - Wsparcie realizacji funduszy strukturalnych: Działanie 3.1 - Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizacje NSRO

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: wtorek, 11 marca 2014 13:10