sobota, 21 kwietnia 2018, 15:14

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 12/GDOŚ/2014 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania warsztatowo-szkoleniowego dla regionalnych konserwatorów przyrody, planistów regionalnych oraz osób zaangażowanych w realizację projektu (...)
Zamówienie publiczne 12/GDOŚ/2014 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania warsztatowo-szkoleniowego dla regionalnych konserwatorów przyrody, planistów regionalnych oraz osób zaangażowanych w realizację projektu (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
poniedziałek, 10 marca 2014 13:16

Zamówienie publiczne 12/GDOŚ/2014 na świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi trzydniowego spotkania warsztatowo-szkoleniowego dla regionalnych konserwatorów przyrody, planistów regionalnych oraz osób zaangażowanych w realizację projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony: czwartek, 03 kwietnia 2014 14:34