sobota, 21 kwietnia 2018, 15:10

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 13/GDOŚ/2014 na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników Sieci „Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju” zagranicznej wizyty studyjnej w Niemczech w dniach 23-27 czerwca 2014 roku w ramach projektu „Wsparcie działania sieci (...)
Zamówienie publiczne 13/GDOŚ/2014 na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników Sieci „Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju” zagranicznej wizyty studyjnej w Niemczech w dniach 23-27 czerwca 2014 roku w ramach projektu „Wsparcie działania sieci (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
środa, 19 marca 2014 09:47

Zamówienie publiczne 13/GDOŚ/2014 na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników Sieci „Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju” zagranicznej wizyty studyjnej w Niemczech w dniach 23-27 czerwca 2014 roku w ramach projektu „Wsparcie działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w 2014 r.” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach Priorytetu III – Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych: Działanie 3.1 – Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane).

3. SIWZ.

4. Załączniki do SIWZ.

5. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1.

6. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2. Modyfikacja treści SIWZ Nr 1.

7. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 3.

8. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 4.

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przekazane).

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane).

Poprawiony: poniedziałek, 16 czerwca 2014 08:12