sobota, 21 kwietnia 2018, 15:08

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 9/GDOŚ/2014 na realizację zadania pt. „Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra (...)"
Zamówienie publiczne 9/GDOŚ/2014 na realizację zadania pt. „Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra (...)" Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 08:37

Zamówienie publiczne 9/GDOŚ/2014 na realizację zadania pt. „Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r., poz. 1080)".

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Załączniku do SIWZ.

4. Modyfikacja SIWZ oraz informacja o zmianie ogłoszenia.

5. Sprostowanie ogłoszenia.

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzędowego UE.

8. Pismo dotyczące wyjaśnienia oraz modyfikacji treści siwz w postępowaniu na "Realizację zadania pt. „Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody”.

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 opublikowane w DUUE.

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poprawiony: środa, 16 lipca 2014 10:30