sobota, 21 kwietnia 2018, 15:08

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 11/GDOŚ/2014 na świadczenie usług w zakresie przygotowania opracowania pn.: "Weryfikacja stanu zachowania korytarzy ekologicznych, aktualizacja mapy korytarzy ekologicznych oraz wytypowanie miejsc predystynowanych do zalesień" w (...)
Zamówienie publiczne 11/GDOŚ/2014 na świadczenie usług w zakresie przygotowania opracowania pn.: "Weryfikacja stanu zachowania korytarzy ekologicznych, aktualizacja mapy korytarzy ekologicznych oraz wytypowanie miejsc predystynowanych do zalesień" w (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
wtorek, 29 kwietnia 2014 16:00

Zamówienie publiczne 11/GDOŚ/2014 na świadczenie usług w zakresie przygotowania opracowania pn.: "Weryfikacja stanu zachowania korytarzy ekologicznych, aktualizacja mapy korytarzy ekologicznych oraz wytypowanie miejsc predystynowanych do zalesień" w ramach projektu pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski"

1. Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji).

2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

3. SIWZ.

4. SIWZ - wersja edytowalna.

5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

6. Modyfikacja SIWZ.

7. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

8. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane)

Poprawiony: piątek, 13 czerwca 2014 09:19