sobota, 21 kwietnia 2018, 15:36

Rozpoznania cenowe Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie ekspertyzy pt.: „Instalacje na terenie kraju do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych: odpadów papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, instalacje do recyklingu oraz innych form odzysku (...)
Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie ekspertyzy pt.: „Instalacje na terenie kraju do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych: odpadów papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, instalacje do recyklingu oraz innych form odzysku (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
środa, 28 maja 2014 16:15

Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie ekspertyzy pt.: „Instalacje na terenie kraju do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych: odpadów papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, instalacje do recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych, sortownie odpadów selektywnie zebranych – analiza pod kątem liczby, istniejących oraz brakujących mocy przerobowych.”

1. Szacowanie wartości zamówienia

2. Załącznik Nr 1 - Wykaz osób