sobota, 21 kwietnia 2018, 15:17

Rozpoznania cenowe Rozeznanie cenowe na wykonanie analizy kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez gminy, a także opracowanie wytycznych dotyczących sposobu ustawowego wyznaczenia maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami (...)
Rozeznanie cenowe na wykonanie analizy kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez gminy, a także opracowanie wytycznych dotyczących sposobu ustawowego wyznaczenia maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
wtorek, 24 czerwca 2014 12:14

Rozeznanie cenowe na wykonanie analizy kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez gminy, a także opracowanie wytycznych dotyczących sposobu ustawowego wyznaczenia maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikających z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399))

1. Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. Załącznik 1 do OPZ - Wykaz osób.

3. Załącznik 2 do OPZ - Wykaz usług.