sobota, 21 kwietnia 2018, 15:20

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 25/GDOŚ/2014 na wybór Moderatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” (...)
Zamówienie publiczne 25/GDOŚ/2014 na wybór Moderatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
piątek, 27 czerwca 2014 16:05

Zamówienie publiczne 25/GDOŚ/2014 na wybór Moderatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami

3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony: czwartek, 10 lipca 2014 09:49