sobota, 21 kwietnia 2018, 15:20

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne nr 19/GDOŚ/2014 na "wykonanie III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) wytypowanych w (...)
Zamówienie publiczne nr 19/GDOŚ/2014 na "wykonanie III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) wytypowanych w (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
poniedziałek, 14 lipca 2014 08:33

Zamówienie publiczne nr 19/GDOŚ/2014 na "wykonanie III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) wytypowanych w ramach realizacji II etapu ekspertyzy".

1. Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane).

2. Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane).

3. SIWZ z załącznikami.

Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2014 09:00