sobota, 21 kwietnia 2018, 15:09

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 31/GDOŚ/2014 Organizacja i obsługa pięciu dwudniowych ogólnopolskich spotkań tematycznych w ramach realizacji projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04(...)
Zamówienie publiczne 31/GDOŚ/2014 Organizacja i obsługa pięciu dwudniowych ogólnopolskich spotkań tematycznych w ramach realizacji projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04(...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
środa, 16 lipca 2014 14:31

Zamówienie publiczne 31/GDOŚ/2014 Organizacja i obsługa  pięciu dwudniowych ogólnopolskich spotkań  tematycznych  w ramach  realizacji  projektu   „Natura     i Gospodarka – podstawy dialogu” nr POIS.05.04.00-00-266/09.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 21.07.2014r.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.07.2014r.

5. Załącznik Nr 2A do SIWZ po modyfikacji z dnia 21.07.2014r.

6. Załącznik Nr 6 do SIWZ po modyfikacji z dnia 21.07.2014r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 21 lipca 2014 15:58