sobota, 21 kwietnia 2018, 15:15

Zamówienia publiczne Zamówienie publiczne 32/GDOŚ/2014 na wybór Moderatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” (...)
Zamówienie publiczne 32/GDOŚ/2014 na wybór Moderatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” (...) Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogusław Sielawa   
czwartek, 17 lipca 2014 09:49

Zamówienie publiczne 32/GDOŚ/2014 na wybór Moderatora w procesie konsultacji oraz komunikacji bezpośredniej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w projekcie pn.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” finansowanym w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (32/GDOŚ/2014)

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

4. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Poprawiony: czwartek, 24 lipca 2014 15:11