poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:57

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
czwartek, 22 października 2009 13:39

Znak sprawy: 20/GDOŚ/09 - Remont (adaptacja) pomieszczenia na serwerownię i ups na parterze budynku Ministerstwa Środowiska w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiary robót - załącznik nr 6

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia