poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 05:53

Zawiadomienie o odmowie wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji Wojewody Małopolskiego dot. przedsięwzięcia pn."Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga obarczająca w kierunku granicy państwa - budowa obwodnicy w ciągu dr. woj. nr 971". Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
wtorek, 01 grudnia 2009 12:17

Zawiadomienie o odmowie wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji Wojewody Małopolskiego dot. przedsięwzięcia pn."Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga obarczająca w kierunku granicy państwa - budowa obwodnicy w ciągu dr. woj. nr 971".