środa, 25 kwietnia 2018, 01:01

Informacja dla osób niedosłyszących PDF Drukuj Email
wtorek, 12 stycznia 2010 11:10

Znak sprawy nr 1/GDOŚ/2010 - Zakup i dostarczanie biletów lotniczych na trasach krajowych i europejskich trasach międzynarodowych oraz rezerwację hoteli dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia